19.3.2018

Vážení přátelé,
jsem ve věku, že mne bolel celý člověk. Od krční páteře, která je mým kamenem úrazu, po
nabourané nohy z havárií z mládí.
Využila jsem služeb paní Zdislavy Horné, která se mi cele věnovala. Narovnala mi vše, co
šlo, a bolesti polevily.
Vzhledem k tomu, že u mne je to vleklý proces, budu jejích služeb využívat pravidelně i
nadále.
Je perfektní, precizní a erudovaná. Neméně důležitý je i lidský přístup.